WSTĘP

Brazylia odgrywać będzie wybitną tolę w gospodarce światowej, należy ona bowiem do największych państw na kuli ziemskiej i posiada olbrzymie bogactwa naturalne. Obszar Brazylii wynosi 8,5 mln. km. kw., zajmując połowę południowej Ameryki, jest słabo zaludniony. Brazylia liczy zaledwie niecałe 50 milionów mieszkańców.

W porównaniu z innymi wielkimi kompleksami przedstawia się Brazylia jak następuje:

Kraje Obszar w mln
km kw
Ludność
w mln
Gęstość
zaludnienia
na km kw
Brazylia8,5505,8
Europa bez Rosji6,540061
Stany Zjednocznone7,813017
Australia8,59,71,1
Kanada9,5121,2
Rosja Sowiecka
/rok 1939/
21,11678
Chiny6,943062
Polska r. 19380,3934,889

Zaznaczyć należy, że na Rosję Europejską wypada 4,5 miliona km kw., na Azjatycką 16.5 km kw, Syberia stanowiąca przeszło 90% Rosji Azjatyckiej w jednej trzeciej części ze względów klimatycznych nie nadaje się do uprawy roli i chociaż, posiada bogactwa mineralne, jednak nie może osiągnąć gęstego zaludnienia i nie może dostarczyć warunków znośnego bytowania dla swych mieszkańców. W tych samych warunkach klimatycznych znajduje się znaczna część Kanady. Obszary Syberii i Kanady nadające się do gęstego zaludnienia są mniejsze od takichże obszarów Brazylijskich. Brazylia znajduje się w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym. Klimat znacznej części tego olbrzymiego kraju jest umiarkowany przez wysokie wzniesienia nad poziom morza.

Wzdłuż zachodniego wybrzeża rozpościerają się góry Andy i Kordyliery. W środkowej części Andów góry dochodzą do 7000 metrów wysokości i posiadają szerokie rozgałęzienia noszące charakter płaskowzgórza. Między nimi rozpościera się wyżyna Boliwijska z przeciętną wysokością 4000 m. Najwyższy wierzchołek Andów Akonkagura ma 7,400 m. Na wschodzie południowo-amerykańskiego lądu nie spotykamy równie wysokich grzbietów górskich. Między wysokimi górami Zachodu i szerokimi płaskowzgórzami Wschodu rozpościerają się olbrzymie równiny Amazonki La Plata i Orinogo zraszane ogromnymi rzekami. Nizina Amazonki zajmuje około 1/4 Połud. Ameryki i przekracza granice Brazylii.

Brazylia leży od 5 stopni szerokości północnej półkuli do 32 stopni szerokości południowej. Znaczna więc jej część znajduje się w sferze zwrotnikowej, a pozostała w podzwrotnikowej, w 9/10 swego obszaru. Klimat jednak Brazylii jest na olbrzymich terenach umiarkowany przez wyniosłości. Jedna trzecia Brazylii ze względów klimatycznych jest odpowiednim terenem dla białej rasy, zwłaszcza narodów południowej Europy. W południowej Brazylii: w stanach Parana, San Catherma i w Rio Grande do Sul poza kolonizacją włoską i portugalską, kolonizacja niemiecka i polska znalazły odpowiednie przyrodzone klimatyczne warunki i dlatego w książce naszej szczegółowiej uwzględniamy Brazylię Południową.

Brazylia jest obrócona frontem do Oceanu Atlantyckiego, który ją komunikacyjnie łączy z Europą. Kolonizacja portugalska w Brazylii rozpoczęła się od północno - wschodnich nadmorskich stanów brazylijskich i stopniowo rozszerzała się ku południowi i zachodowi. Stan Para i dolina Amazonki stanowią bardzo ważny teren ze względu na swe bogactwa naturalne, zwłaszcza świata roślinnego. Już odgrywają one pewną rolę w gospodarce światowej i jesteśmy w przededniu zwiększenia tej roli. Pisząc o Brazylii, nie można pominąć tego obszaru, gdyż nie można rozpatrywać Brazylii tylko z punktu widzenia kolonizacji białej rasy. Wszystkie poszczególne części Brazylii, oddziałując na jej stanowisko w gospodarce światowej, oddziaływują wzajemnie na siebie.

Musimy uwzględnić bardzo szczegółowo północno wschodnią Brazylię. Była to kolebka przyszłej Brazylii. Tam a klimatyzowano rośliny tropikalne, najpierw trzcinę cukrową, potem kawę, na końcu bawełnę. Każda z tych roślin po kolei występowała na widownię świata jako główny produkt brazylijski, była podstawą gospodarczego rozwoju Brazylii. Czerwonoskórzy, murzyni i mieszańcy, stanowiący dziś większość ludności tych stanów, uprawiają przeważnie tropikalne rośliny i bawełnę, ważne przedmioty brazylijskiego eksportu. W stanach tych powstały wielkie miasta o charakterze europejskim. Istnieje jakaś mozaika równych stopni kultury. Nie pociągają te stany kolonizacji europejskiej, lecz ludność ich rozradza się, gęstość ich zaludnienia odpowiada gęstości zaludnienia murzyńskiej Afryki (5 mieszkańców na kilometrze kw).

Od chwili gdy rozpoczęła się nasza kolonizacja w Brazylii, szła ona do Brazylii południowej, stanowiącej około 6% obszaru Brazylii a 12% jej ludności. Obszar tego kraju jest duży, większy od współczesnej Francji, liczącej 42 milj. Mieszkańców, a kraj ten od przyrody nie biedniej jest od Francji obdarzony. Brakuje mu ludzi, kapitału, kultury.

Brazylia ma przeciętnie dziesięciokrotnie rzadszą ludność od Europy, jest to kraj o nadzwyczajnych bogactwach świata roślinnego, posiada kilkanaście miliardów ton znakomitej rudy żelaznej jest obdarzony mniej lub więcej obficie wszystkimi minerałami, (poza naftą i stosunkowo małymi ilością mi węgla). Chociaż podług teoretycznego obliczenia kraj ten mógłby pomieścić i wyżywić 500 milionów ludności, jednak jego siła wchłaniania emigracji jest ograniczona.

Gdy przemysł brazylijski zatrudnia około 200 tys. robotników, to ilość nowych wakansów robotniczych i pracowniczych przy szybkim wzroście tego przemysłu nie może przewyższać 20-30 tys, robotników. Bezwarunkowo przyrost naturalny może dostarczyć znaczną ich część. Lecz Brazylii brakuje sił fachowych. Wielki procent robotników brazylijskich to analfabeci. Wyszkolenie fachowe - rzadkie i liche. W stanach przemysłowych dobry fachowiec, przezwycięża te trudności, jakie mu prawodawstwo brazylijskie stawia mające na celu zabezpieczenie pracy dla swej ludności.

Rolnik może sobie dać radę w rolniczych, południowych stanach Brazylii, ziemia należy albo do farmerów, albo do państwa, które sprzedaje ją na spłaty.

Zachodzić będzie kolizja między pragnieniem wychodźcy do zachowania dla siebie i swych dzieci polskiego języka polskiej kultury, krórą na obczyźnie szczególnie ceni, a dążnością państwa brazylijskiego przeobrażenia wszystkich w Brazylijczyków.

Idąc na wychodźstwo trzeba się uzbroić w fachowość, zamiłowanie do pracy i energię. Trzeba orientować się w stosunkach kraju, do którego się jedzie.