ZACHODNIA HODOWLANA BRAZYLIA

Zachodnia hodowlana Brazylia składa się z dwóch stanów: Goyaz i Matto Grosse. Pierwszy z nich ma obszaru 660.000 km kw drugi 1477.000 czyli blisko półtora miliona. Oba razem przeszło 2.1 mln km kw, co stanowi 24% obszaru Brazylii. Ludność Goyazu w roku 1935 wynosiła 738.000, Matto Grossa 364.000, razem więc 1,102.000, co stanowi około 2,4% ludności Brazylii. Goya miał w roku 1935 przeciętnie 1,1 człowieka na kilometrze kwadratowym, a Matto Grossa niespełna 0,3 człowieka na kilometrze kwadratowym. Rzadkie zaludnienie tych stanów jest uwarunkowane ich pozycją geograficzną.

Stany Bydło BydłoKonie KonieNierogacizna Nierogacizna
tys. szt %tys. szt %tys. szt %
Goyaz4 13010,12694,32 1288,3
Malto
Grosso
3 5808,72043,22681,06

Oba więc te stany leżą w sferze tropikalnej; ich niziny zajmujące znaczną część tych stanów znajdują się od 0,1 do 40 metrów nad poziomem morza. Posiadają także obszary leżące od 100.468 metrów nad poziomem, co miarkuje ich klimat. Na płaskowzgórzu Cavalconti w stanie Goyaz klimat jest umiarkowany. W okręgach Santa Luzia do Corumba i do Jarogua klimat tropikalny. Tereny jednak z klimatem umiarkowanym nie zaludniły się w tym stopniu jak do tego by sprzyjała urodzajność i bogactwo naturalne, gdyż Brazylia stoi właściwie frontem do Atlasu. Odwrócona tyłem do Pacyfiku, nie dochodzi do jego wybrzeży, oddzielona od niego państwami Peru, Boliwia, Urugwaj, państwa te są słabo zaludnione nierozwiniętą siecią komunikacyjną, oddalone od Europy, a przez swą konstrukcję gospodarczą nie mogące rozwinąć znaczniejszych obrotów handlowych z Azją, z którą ich łączy komunikacyjnie, oddzielając geograficznie, Wielki Ocean.

Europejczycy przybyli do tego kraju dosyć wcześnie, na początku 18 wieku, gdyż znaleziono złoto w Matto Grosso w miejscowości Cayaba. Dziś jednak nie złoto stanowi podstawę życia gospodarczego tego kraju, lecz hodowla. Kraj posiada kilkakrotnie więcej wołów i krów, niż ludzi.

Ilustruje to poniższa tabelka podająca ilość i % ogólnego pogłowia Brazylii w 1935 roku:

Stany Bydło BydłoKonie KonieNierogacizna Nierogacizna
tys. szt %tys. szt %tys. szt %
Goyaz4 13010,12694,32 1288,3
Malto
Grosso
3 5808,72043,22681,06

Pod względem kolejnictwa oba zachodnie stany należą do najbardziej upośledzonych. Matto Grosso przy swym ogromnym obszarze ma zaledwie 385 km kolei, Goyaz 314 km, gdy Minas Geraos 8,038 km.

Oba stany zawierają bogactwa mineralne. Ziemia w tych stanach jest za bezcen lecz głównymi amatorami na nią są Japończycy. Te dwa olbrzymie stany posiadają znikomą ilość ziemi znajdującej się pod kulturą.

ilość hektarów w tysiącach
Stany pod zbożem pod roślinami
przemysłowymi
tropikalnymi
Goyaz20,1223
Santo Grosso93,6910,8

Były prezydent republiki brazylijskiej Wargas rozpoczął politykę podniesienia gospodarczego zachodu Brazylii. Przeprowadzane są tam koleje żelazne, drogi i inne inwestycje podstawowe które wywołają kolonizację tego stanu, lecz nie ulega wątpliwości, że przez długi czas stany zachodniej Brazylii zajmować będą ostatnie miejsce w gospodarce tego państwa.