Florian Znaniecki *

Upadek cywilizacji zachodniej : szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii.(1921)*

Feliks Koneczny *

Głos w sprawie ludowej.(1896)
Lektury obowiązkowe...*
O ład w historii.(1948)

Władysław Biegański

Etyka ogólna.(1917)*

Ludwik Gumplowicz

Systemy socjologii(1887)*

Władysław Studnicki

Rozwój form politycznych i stosunki ekonomiczne Szwajcarii.(1900)
Japonia(1904)
Stosunki na ziemiach wschodnich podczas okupacji bolszewickiej w latach 1939/41. (1943)
Brazylia. Kraj możliwości osiedlenia. (1946)

Stanisław Grabski

Na nowej drodze dziejowej.(1946)

Leon Chwistek

Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych.(1936)*
Artykuły wybrane*

Władysław Hetper

Rola schematów niezależych w budowie systemu semantyki. (1937)
Relacje ancestralne w systemie semantyki. (1937)
Rachunek zdań bez aksjomatów. (1937)

Edward Abramowski

Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu. (1904)*

Roman Rybarski

Państwo i gospodarstwo.(1927)
Fragmenty.*

Maksymilian Tytus Huber

Nauka czysta a stosowana.(1937)
Rola teorii względności w ewolucji fundamentalnych pojęć mechaniki.(1925)
Czas, przestrzeń, materia i kosmos w świetle Einsteinowskiej teorii względności.(1921)*

Marian Smoluchowski

Znaczenie nauk ścisłych w wykształceniu ogólnym.(1917)
Kobiety w naukach ścisłych.(1912)

Władysław Mieczysław Kozłowski

Precz z maturą.(1926)

Maksymilian Ernest Gumplowicz

Początki religii żydowskiej w Polsce.(1903)

...