Florian Znaniecki

Społeczne role uczonych.(1984)
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości.(1974)

Stanisław Grabski

Ustroje społeczno - gospodarcze. (1929)
Wspólczesny kapitalizm.(1930)

Leon Chwistek

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie ilustrowane rysunkami i akwarelami autora.(1960)

Feliks Młynarski

Złoto i banki biletowe.(1928)
Człowiek w dziejach. Jednostka - państwo - naród.(1936)
Pieniądz i gospodarstwo pieniężne.(1947)

Hugo Steinhaus

Kalejdoskop matematyczny.(1917 - ...)

Alfred Tarski

Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych.(1933)

Władysław Mieczysław Kozłowski

Zasady przyrodoznawstwa w świetle teorii poznania.(1903)