Przedmowa

W wyniku wojny zmieniła się nasza pozycja geopolityczna, nasza narodowa struktura, nasz układ społeczny i dokonały się w całym świecie wielkie i głębokie zmiany. Stawia to przed naszymi władzami państwowymi szereg nowych, nie istniejących poprzednio, do rozstrzygania dziś i jutro zadań. Ale nie dla omówienia ich piszę niniejsza broszurę. Nie tylko bowiem zmienił się liczny szereg konkretnych warunków i potrzeb naszego życia. Zmieniła się - co ważniejsze - cała dziejowa droga Polski. Nie będą już dalsze nasze dzieje w najmniejszej mierze kontynuacją Polski przesuniętej w końca XIV. stulecia na wschód wskutek utraty Śląska i unii z Litwą. Ale nie będą też one bezpośrednim dalszym ciągiem Polski Piastowskiej, choć granice obecnej Rzeczypospolitej są niemal identyczne z granicami państwa Krzywoustego.

Żyjemy i żyć będziemy w zupełnie innym od ówczesnego świecie. Jeśli nowa nasza droga dziejowa ma nas doprowadzić do lepszej przyszłości, musimy wejść na nią z nową przewodnią myślą historyczną, dającą wyraźną wizję nowej do osiągnięcia pozycji Polski w świecie. Będzie to dziełem przede wszystkim pokolenia wchodzącego dziś w czynne życie społeczno-polityczne. Dla niego też głównie piszą tę książeczkę - nie tyle, by dać mu gotowy jego dążeń i wyników drogowskaz - ile żeby skierować jego myśli ku dalszym, szerszym od sporów partyjnych dnia bieżącego, zagadnieniom dziejowej przyszłości Polski.

Dla uniknięcia zaś jakichkolwiek nieporozumień zaznaczam, że choć jestem w tej chwili członkiem prezydium Krajowej Rady Narodowej i choć broszura niniejsza zjawia się na krótko przed wyborami, nie jest ona ani urzędową, ani partyjną publikacją. Wypowiadam w niej wyłącznie własne moje myśli, nieraz nawet zawierające przykre dla niejednego prawdy, z jednym jedynym celem, by stały się zaczynem pracy myślowej społeczeństwa, szczególnie młodej generacji, wytyczającej naczelne dążenie, narodu i państwa na nowej naszej drodze dziejowej.

AUTOR