... dla Sławomira Wesołowskiego za pomoc w redagowaniu tekstów.