PRZEDMOWA AUTORA

Niniejsza praca o rozwoju form politycznych i stosunków ekonomicznych Szwajcarii jest samodzielną całością i początkiem szeregu dziełek analogicznej treści, nad którymi pracuję obecnie, mam zamiar opracować Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy i Austrię.

Cyklem niniejszym zamierzam zapełnić lukę, istniejącą w naszej literaturze. Podając rozwój zjawisk politycznych i ekonomicznych różnych krajów, mam na celu zainteresowanie czytelnika naukami społeczno - politycznymi i pobudzenie go do samodzielnego myślenia. Nie chęć propagowania tych lub owych doktryn politycznych i społecznych, lecz, że tak powiem, pedagogiczne względy są dźwignią w zamierzonej i rozpoczętej pracy, stąd staram się być, o ile mogę, obiektywnym.

Pisząc o jakimkolwiek kraju, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na te strony jego ustroju politycznego i prawodawstwa w ogóle, oraz zjawisk ekonomicznych i społecznych, które w nim najwybitniej się przejawiają, dlatego też pisząc rzecz o Szwajcarii zatrzymałem się na najbardziej charakterystycznych zjawiskach w jej rozwoju, jak i stanu współczesnego np. nad tym, że feudalizm nie przeszedł tu w wielką własność ziemską, gdy wszędzie niemal w Europie odbyło się to przeobrażenie feudalizm u w dobra ziemskie wielkich panów i szlachty; nad kwestią związku państw i państwa związkowego oraz nad próbami rozwiązania kwestii społecznej.

Autor.